Data wydania 2009-05-12
Tytuł Zarządzenie Nr 155/08 z dnia 2008-11-03
                                                 Zarządzenie Nr   155 /08
                                                    Wójta Gminy Michałowo
                                                  z dnia  03 listopada 2008 roku
 
             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 
                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
 gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz327,Nr 138,
poz.974 ,Nr 173,poz.1218 ) zarządzam, co następuje:
 
                                                             §   1
 
Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXII  Sesji Rady Gminy w dniu
29 października 2008 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
 
                                                      §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy Michałowo
                                                                                                          Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-12