Data wydania 2011-11-07
Tytuł Zarządzenie Nr 93/11 z dnia 2011-11-02
IG.0050.93.2011.MK
 
ZARZĄDZENIE Nr 93/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 2 listopada  2011 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców położonych w obrębie Michałowo.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1, art. 34 ust. 1, pkt 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowie z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zmienioną Uchwałę Nr XV/137/08 Rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r.oraz Uchwały Nr XI/98/11 Rady miejskiej w Michalowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu zarządzam, co następuje:
 
 Przeznaczam do sprzedaży lokale mieszkalne:
 
1. nr 3 (poddasze) o pow. użytkowej   37,12m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Plac 11 Listopada 2 w Michałowie  wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 12,47 m2 oraz udział 4959/50487 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki 331 o pow. 0,0998 ha,  której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta: BI1B/00001602/5;
             a) wartość nieruchomości: 14 044 zł;
 
2. nr 8 (parter) o pow. użytkowej   44,71m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Plac 11 Listopada 2 w Michałowie wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 12,47 m2 oraz udział 5718/50487 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki 331 o pow. 0,0998 ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00001602/5;  
            a) wartość nieruchomości: 18 763 zł;
 
3. nr 2 (parter) o pow. użytkowej 26,96 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Gródeckiej 3  w Michałowie wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 6,00 m2 oraz udział 3296/23909 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 209 o pow. 0,0843ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00002166/3;
            a) wartość nieruchomości: 11 841 zł;
 
4. nr 1 (parter),  o pow. użytkowej 53,60 m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Gródeckiej 9 w Michałowie wraz z udziałem 5360/20210 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 271/3 o pow. 0,0874ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00203297/9;
            a) wartość nieruchomości: 24 946 zł;
 
5. nr 2 (parter), o pow. użytkowej 48,94 m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Gródeckiej 9 w Michałowie wraz z udziałem 4894/20210 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 271/3 o pow. 0,0874ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00203297/9;
         a) wartość nieruchomości: 28 552 zł;
 
6. nr 3 (parter), o pow. użytkowej 36,95 m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Gródeckiej 9 w Michałowie wraz z udziałem 3695/20210 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 271/3 o pow. 0,0874ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00203297/9;
            a) wartość nieruchomości: 16 231 zł;
 
7. nr 4 (parter), o pow. użytkowej 32,40 m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Gródeckiej 9 w Michałowie wraz z udziałem 3240/20210 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 271/3 o pow. 0,0874ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00203297/9;
            a) wartość nieruchomości: 15 079 zł;
           
Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.
            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 24 listopada 2011 roku, oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
 
 
                                                                                     Burmistrz Michałowa
 
                                                                                        Marek Nazarko                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-11-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-11-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-11-07