Zarządzenie Nr 365/14 z dnia 2014-10-31 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2014-11-05
Tytuł Zarządzenie Nr 365/14 z dnia 2014-10-31

Or.0050. 365.2014.AD    

Zarządzenie  365/14

 Burmistrza Michałowa

  z dnia  31 października 2014roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,645,1318 z 2014 poz.379,1072)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXXVII   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

  1. Zmian w budżecie na 2014 rok            
  2. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014 – 2024 rok
  3.  Przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo
  4.  Zasad korzystania z parku i skweru Św. Mikołaja
  5.  Rozstrzygnięcia  skargi na Burmistrza Michałowo

§ 2

 

Upoważnić:

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
  2. Sekretarza Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.4  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich  podjęcia
  3. Kierownika Referatu Inwestycyjno-geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 3,5  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej    podjęcia

 

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

 

           Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-11-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-11-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-11-05