Data wydania 2009-05-12
Tytuł Zarządzenie Nr 154 /08 z dnia 2008-10-31
Zarządzenie Nr 154 /08
Wójta Gminy Michałowo
z dnia 31 października 2008 r.
                       w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania od dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych
                                                                                                                                                                                            
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, 2008 r. Nr 134, poz. 850) zarządzam, co następuje:
     § 1 Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie upoważniam Panią Romualdę Kasperuk i Iwonę Lisowską – pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania od dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych
 
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
 
§ 3 Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                      Wójt Gminy Michałowo
                                                                                            Marek Nazarko
 
 
 
                                                                                               
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-12