Data wydania 2009-07-14
Tytuł Zarządzenie Nr 151/08 z dnia 2008-10-31
Zarządzenie Wójta
Gminy Michałowo
Nr 151/08
z dnia 31 października 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560) oraz § 10 Uchwały Rady Gminy Michałowo Nr XIII/108/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zarządam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 198 239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 204 680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 11 960 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
-        Plan dochodów ogółem 19 998 589 zł,
-        Plan wydatków ogółem 22 051 089 zł.
Źródło sfinansowania deficytu w kwocie 2 052 500 zł stanowią: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 476 000 zł oraz wolne środki w wysokości 576 500 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Michałowo
 
Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-14