Data wydania 2009-11-06
Tytuł Zarządzenie Nr 251/09 z dnia 2009-10-30
Zarządzenie Nr 251 /09
Burmistrza Michałowa

z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009r Dz. U. Nr 52,poz.420) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.    Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych na XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 października 2009 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Burmistrz Michałowa
 
                                                                      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-06