Zarządzenie Nr 339/10 z dnia 2010-10-28 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w gminie Michałowo

Data wydania 2010-10-01
Tytuł Zarządzenie Nr 339/10 z dnia 2010-10-28
Zarządzenie Nr 339/10
Burmistrza Michałowo z dnia 28 września 2010
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w gminie Michałowo
 
 
            Na podstawie art. 94 ustawy z dnia16 lipca 1998r . – Ordynacja wyborcza dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 roku Nr 159,poz. 1547 z póź.zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o podziale gminy Michałowo na okręgi wyborcze ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Podaje się do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informację o okręgach  wyborczych ich   granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej  Komisji Wyborczej  w gminie Michałowo poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo ,wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz we wszystkich sołectwach na terenie gminy Michałowo Treść obwieszczenia stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Michałowa
    Marek Nazarko 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-10-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-10-01