Zarządzenie Nr 147/08 z dnia 2008-10-27 - W sprawie powołania Społecznej Komisji Stypendialnej

Data wydania 2008-10-28
Tytuł Zarządzenie Nr 147/08 z dnia 2008-10-27

Zarządzenie Nr 147 /08

Wójta Gminy Michałowo

z dnia 27 października 2008 roku

 

W sprawie powołania Społecznej Komisji Stypendialnej

 

     Na podstawie § 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowo stanowiącego Uchwałę Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 18 marca 2005 zarządzam, co następuje :

§ 1

Powołać Społeczną Komisję Stypendialną w skład której wchodzą:

- Członek Komisji Anna Rasiuk –pedagog w Gimnazjum w Michałowie

- Członek Komisji – Irena Kuryło – członek Komisji Oświaty Rady Gminy Michałowo

- Członek Komisji –Roman Kononczuk – członek Komisji Oświaty Rady Gminy Michałowo

- Członek Komisji – Aleksander Apiecionek – inspektor d/s oświaty w Urzędzie Gminy Michałowo

- Członek Komisji – Irena Czaban – Starszy pracownik socjalny

§ 2

Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem

§ 3

Obsługę biurową prac Komisji prowadzi starszy pracownik socjalny

§ 4

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Michałowo nr 26/05 z dnia 07 czerwca 2005 roku

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Michałowo

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-28