Zarządzenie Nr 94/15 z dnia 2015-10-23 - w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe w pracy kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych

Data wydania 2015-10-28
Tytuł Zarządzenie Nr 94/15 z dnia 2015-10-23 w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe w pracy kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych

Or.0050.94.2015.UT

Zarządzenie Nr 94/15

Burmistrza Michałowa

z dnia 23 października 2015r.

 

w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe w pracy kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych

 

            Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1212) ustala się co następuje:

 

§1

W ramach posiadanych środków funduszu na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe w pracy kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych pozostających w dyspozycji kierownika urzędu – Burmistrza.

§2

Wysokość nagrody pieniężnej, którą przeznacza pracodawca jest uznaniowa.

 

§3

Wysokość nagrody ustala się w oparciu o:

 

a) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań:

b) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania zadań objętych jego zakresem

obowiązków,

c) wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika,

d) działania usprawniające na stanowisku pracy,

e) wzorowe, sumienne i bezstronne wypełnianie obowiązków służbowych,

f) przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości,

g) doskonalenie sposobu wykonywania pracy, poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych

i prawnych usprawniających pracę,

h) rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych,

i) umiejętność współpracy, zdolność do pracy pod presją czasu, zaangażowanie, inicjatywa,

samodzielność.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 175/12 Burmistrza Michałowa z dnia 23 sierpnia 2012 roku  w sprawie utworzenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe w pracy kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

§5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

                                                                                         Burmistrz Michałowa

                                                          

                                                                                        Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-10-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-10-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-10-28