Data wydania 2009-11-25
Tytuł Zarządzenie Nr 250/09 z dnia 2009-10-22
ZARZĄDZENIE NR 250/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 22 października  2009 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie miasta Michałowo i Osiedle Bondary.
 
            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( tj. z 2004r.Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 Przeznaczam się do sprzedaży:
 
1. lokal mieszkalny nr 15 (parter), składający się z 2 izb o pow. użytkowej 29,47 m2 (pokój i kuchnia) w budynku mieszkalnym  drewnianym w Michałowie przy ulicy Plac 11 Listopada 7 wraz z udziałem 30/528 w prawie własności działki nr 318/2 o pow. 0,1025 ha, segment w budynku gospodarczym o pow. 7,58m2 usytuowany na działce 318/4 wraz z udziałem 1/18 w prawie własności działki 318/4 o pow. 0,0321ha, którym to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są  księgi wieczyste: 68073 i BI1B/00073681/7;
a)      wartość nieruchomośći: 13 798 zł;
 
2. lokal mieszkalny nr 4 (I piętro), składający się z 4 izb o pow. użytkowej 60,31 m2 ( 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i WC) w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udziałem 696/10000 w prawie własności działki 26/21 o pow. 0,1541ha, segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725 m2 usytuowany na działce nr 25/18 oraz udział 1/20 w prawie własności działki 25/18 o pow. 0,1419ha, którym to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074584/4 i BI1B/000074591/6;
b)      wartość nieruchomości: 39 448 zł;
 
3. lokal mieszkalny nr 1 (parter), składający się z 4 izb o pow. użytkowej 60,31m2 ( 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i WC) w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udziałem 694/10000 w prawie własności działki 25/13 o pow. 0,1045ha i 26/12 o pow. 0,0137ha, segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na działce 25/18 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 25/18 o pow. 0,1419ha,  którym to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074583/7i BI1B/000745191/6;
             c) wartość nieruchomości: 37 614 zł;
 
 
            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.
            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 12 listopada 2009 roku, oświadczenie, że wyrażają
 zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
 
                                                                                         Burmistrz Michałowa
                                                                                                Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-25