Zarządzenie Nr 144/08 z dnia 2008-10-13 - w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie wsi Szymki.

Data wydania 2008-10-13
Tytuł Zarządzenie Nr 144/08 z dnia 2008-10-13

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 37 ust. 2pkt 6 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Michałowo Nr XXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dn. 22 czerwca 2006 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż  trzy lata

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1    Przekazaś w użytkowanie wieczyste w dordze bezprzetargowej na rzecz Państwa Marii, Jolanty Umińskiej-Jośko i Sławomira Jośko zam. w Białymstoku ul. Sienkiewicza 50/12 nieruchomość położoną w obrębie wsi Szymki oznaczoną numerem geodezyjnym 185/4 o pow. 0,0133 ha.

 

§ 2    Na w/w działce usytuowany jest maszt antenowy będący własnością Państwa Marii, Jolanty Umińskiej-Jośko i Sławomira Jośko-  użytkownikow wieczystych działki sąsiedniej oznaczonej numerem geod. 186 zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.

 

§ 3     Warunki przekazania w użytkowanie wieczyste zostaną określone w protokóle uzgodnień.

 

§ 4       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Michałowo

 

                                                                                                                      Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-01-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-13