Zarządzenie Nr 345/10 z dnia 2010-10-11 - w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie wsi Juszkowy Gród.

Data wydania 2010-10-11
Tytuł Zarządzenie Nr 345/10 z dnia 2010-10-11
 
 
Z A R Z Ą R Z E N I E Nr  345/10
 
Burmistrza Michałowa
     z dnia 11 października 2010 roku
 
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie wsi Juszkowy Gród.
 
 
            Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XLI/364/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie 267/09 Wójta Gminy Michałowo z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów na 2010r. zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
  1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę:
a)      część nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 158 o pow. 50 m2 położonej w obrębie wsi Juszkowy Gród, gm. Michałowo, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. BI1B/00082292/9, ( na nieruchomości ustawiony jest kontener telekomunikacyjny dla potrzeb centrali automatycznej);
b)      wysokość czynszu: 2,80zł/m2 miesięcznie plus podatek  VAT 22%;
 
§ 2
 
  1. Wykaz wywiesza się na  okres 21 dni tj. do dnia  02 listopada  2010  roku.
      3. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości w      odrębnym ogłoszeniu.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
 
§ 3
 
5. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona w Internecie na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl .
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-10-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-10-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-10-11