Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 2015-10-05 - w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Michałowo

Data wydania 2015-10-06
Tytuł Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 2015-10-05

Or.0050.89.2015.JCh

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  89/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia  5 października 2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Michałowo

Na podstawie art.194 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112,Nr 26,poz.134,Nr.94,poz.550,Nr 102,poz.588,Nr 134,poz,777, Nr147, poz.881, Nr 149,poz.889,nr 171,poz.1016,Nr 217,poz1281 z 2012r poz.951,1529 oraz z 2014r poz.179,180,1072) oraz w związku z  Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień
25 października  2015 roku zarządzam, co następuje

§ 1. Powołuję składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskie i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 25 października   2015 roku

 

I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w  Michałowie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Joanna Jegorow

Michałowo

PSL

2.

Alina Smolska Nouioua

Michałowo

Kongres Nowej Pawicy

3.

Anna Bogdanowicz

Michałowo

PIS

4.

Urszula Luszewska

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

5.

Małgorzata Iwacewicz

Michałowo

Zjednoczona Lewica SLD+ TR + PPS +UP +Zieloni

6.

Przemysław Guryn

 

Michałowo

Samoobrona

7

Justyna Durek

Michałowo

Platforma Obywatelska

8.

Anna Modzelewska

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 

II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Danuta Krystyna Hajduczenia

Michałowo

Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Grzegorz Bójko

Michałowo

Kongres Nowej Prawicy

3.

Maria Morko

Żednia

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Katarzyna Luszewska

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

5.

Tomasz Wowk

Michałowo

Zjednoczona Lewica SLD+ TR +PPS +UP +Zieloni

6.

Zofia Konończuk

Michałowo

Samoobrona

7.

Aniela Monach

Michałowo

Platforma Obywatelska

8.

Anna Ławreszuk

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

III. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 3 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Elzbieta Ostaszewska

Michałowo

Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Urszula Sadowska 

Juszkowy Gród

Kongres Nowej Prawicy

3.

Maria Jolanta Tekień

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Adam Tomaszuk

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

5.

Irena Polecka

Michałowo

Zjednoczona Lewica SLD+ TR + PPS +UP +Zieloni

6.

Natalia Pych

Michałowo

Platforma Obywatelska

7.

Justyna Bajko

Michałowo

Forum Obywatelskie

8.

Marcin Stalbowski

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

 

IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Domu Ludowym w Sokolu

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Wiesław Zygmunt Świderski

Michałowo

Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Jolanta Wasilewska

Michałowo

Kongres Nowej Prawicy

3.

Czesław Barszczewski

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Jacek Jarosław Tryzna

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

5.

Andrzej Kasperowicz

Sokole

Zjednoczona Lewica SLD+ TR + PPS +UP +Zieloni

6.

Beata Kozłowska

Michałowo

Samoobrona

7.

Jan Konończuk

Michałowo

Platforma Obywatelska

8.

Roman Kalinowski

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

 

V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w świetlicy w Topolanach

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Łukasz Suproń

Kazimierowo

Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Sławomir  Łuksza

Krynica

Kongres Nowej Prawicy

3.

Jolanta Trochimczuk

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Karol Szydłowski

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

5.

Agnieszka Busłowska

Topolany

Zjednoczona Lewica SLD+ TR + PPS +UP +Zieloni

6.

Mirosława Gryko

Michałowo

Samoobrona

7.

Agnieszka Bogdanowicz

Michałowo

Platforma Obywatelska

8.

Urszula Tarasewicz

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

 

VI. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 6 z siedzibą w Remizie OSP w Nowej Woli

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Adam Kulesza

Nowa Wola

Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Alicja Ostapczuk

Michałowo

Kongres Nowej Prawicy

3.

Jan Ambrożej

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Emilia Greś

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

5.

Mirosława Waśko

Michałowo

Zjednoczona Lewica SLD+ TR + PPS +UP +Zieloni

6.

Irena Kulesza

Nowa Wola

Samoobrona

7.

Waldemar Bajgus

Michałowo

Platforma Obywatelska

8.

Anna Sakowicz

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

 

VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Juszkowym Grodzie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Teresa Aksiucik

Michałowo

Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Antoni Lulewicz

Michałowo

Kongres Nowej Prawicy

3.

Maria Tarasewicz

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Bogdan Gryko

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

5.

Lila Rusak

Michałowo

Zjednoczona Lewica SLD+ TR + PPS +UP +Zieloni

6.

Paweł Gościk

Michałowo

Samoobrona

7.

Irena Jarocka

Michałowo

Platforma Obywatelska

8.

Jarosław Anchim

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

 

VIII. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 8 z siedzibą w świetlicy na Osiedlu Bondary

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Henryk Mieczysław Garbaczewski

Michałowo

Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Adam Rusiłowicz

Michałowo

Kongres Nowej Prawicy

3.

Walentyna Bednarczyk

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Anna Tomaszuk

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

5.

Łukasz Trusewicz

Michałowo

Zjednoczona Lewica SLD+ TR + PPS +UP +Zieloni

6.

Piotr Rusilowicz

Michałowo

Samoobrona

7.

Aneta Łuksza

Michałowo

Platforma Obywatelska

8.

Joanna Stpiczyńska

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 

IX. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 9 z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Szymkach

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Konrad Józef Szarejko

Michałowo

Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Jarosław Gwizdak

Michałowo

Kongres Nowej Prawicy

3.

Krzysztof Kazberuk

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Katarzyna  Trochimczuk

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

5.

Mikołaj Szolc

Szymki

Zjednoczona Lewica SLD+ TR + PPS +UP +Zieloni

6.

Piotr Paska

Michałowo

Samoobrona

7.

Ewa Modzelewska

Michałowo

Platforma Obywatelska

8.

Anna Hanasiuk

Białystok

Burmistrz Michalowa

 

 

X. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Remizie OSP w Jałówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Piotr Dąbrowski

Jałówka

Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Dawid Konończuk

Michałowo

Kongres Nowej Prawicy

3.

Zbigniew Gryko

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Tomasz Tomaszuk

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

5.

Hubert Samojlik

Michałowo

Zjednoczona Lewica SLD+ TR + PPS +UP +Zieloni

6.

Aleksandra Szarejko

Michałowo

Samoobrona

7.

Luba Aksiucik

Pieńki

Platforma Obywatelska

8.

Leszek Gryc

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 

 

 

XI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11   z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Raisa Lewsza

Michałowo

Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Danuta Rybińska

Juszkowy Gród

Kongres Nowej Prawicy

3.

Paulina Kazberuk

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

4.

Beata Katarzyna Lasota

Michałowo

Samoobrona

5.

Raisa Jarocka

Michałowo

Platforma Obywatelska

6.

Maria Kuźma

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

XII. Obwodowa Komisja Wyborcza   Nr 12 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Krystyna Kosakowska

Michałowo

Polskie Stronnictwo Ludowe

2.

Wioleta  Walasek

Mostowlany Kolonia

Kongres Nowej Prawicy

3.

Mirosława Trochimczuk

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Marek Ławreszuk

Michałowo

Nowoczesna Ryszarda Petru

5.

Magdalena Danuta Grabowska

Michałowo

Samoobrona

6.

 Maria Doroszko

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                            BURMISTRZ MICHAŁOWA

Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-10-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-10-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-10-06