Zarządzenie Nr 263/2013 z dnia 2013-10-01 - w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej

Data wydania 2013-10-30
Tytuł Zarządzenie Nr 263/2013 z dnia 2013-10-01

Or.0050.263.2013.AP

 

Zarządzenie Nr 263/2013

Burmistrza Michałowa

z dnia 1 października 2013 r.

w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej

            Na podstawie art.17, ust.7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 j.t.) oraz § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Z 2002 r., Nr 96, poz. 850) uwzględniając Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin i realizacji zadań obrony cywilnej przez jednostki organizacyjne na terenie gminy, zarządza się, co następuje:

   § 1. Celem określenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny wprowadza się Plan Obrony Cywilnej Gminy Michałowo.

   § 2. Zasady opracowania planu i jego strukturę określają Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin i realizacji zadań obrony cywilnej przez jednostki organizacyjne na terenie gminy.

   § 3. Wykonanie planu i aktualizację powierza się podinspektorowi prowadzącemu sprawy obrony cywilnej.

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                       Burmistrz Michałowa

                                                                                                          mgr Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Pych

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-10-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-10-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-10-30