Zarządzenie Nr 142/08 z dnia 2008-10-01 - w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej i ustalenia zastępstwa w przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Michałowo.

Data wydania 2008-10-01
Tytuł Zarządzenie Nr 142/08 z dnia 2008-10-01

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 i § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych ( Dz. U. z 2005r. Nr 208, poz. 1741) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wyznaczam na wniosek pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Michałowo Pana Andrzeja Pych.

§ 2

Zakres zadań i obowiązków kierownika kancelarii tajnej określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych ( Dz. U. z 2005r. Nr 208, poz. 1741).

§ 3

W przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii tajnej jego obowiązki przejmuje pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Michałowo

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Magdalena Waśko

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-01