Zarządzenie Nr 140/08 z dnia 2008-09-30 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży.

Data wydania 2008-10-06
Tytuł Zarządzenie Nr 140/08 z dnia 2008-09-30

 

            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( tj. z 2004r.Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.) i Uchwały Nr XXI/207/08 Rady Gminy Michałowo z dnia  24 września 2008r.. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomośći, zarządzam, co następuje:

 

                        Przeznacza się do sprzedaży następujące lokale:

  1. Lokal mieszkalny nr 4 położony na parterze budynku  składający się z 2 pokoi i kuchni o pow. użytkowej 48,42 m2 przy ul. Białostockiej 27 w Michałowie oraz udział 6422/18656 w prawie własności działki nr 405 o pow. 0,0817 ha. Do lokalu  przynależy komórka w budynku gospodarczym o pow. 15,80m2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie  Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta: 110 144;

      wartość nieruchomości: 20.140 zł:

 

  1. lokal mieszkalny nr 5 położony  na parterze budynku  skaładajacy się z pokoju i kuchni  o pow. użytkowej 23,08 m2  przy ul. Plac 11 Listopada 1 w Michałowie oraz udział 22/176 w prawie własności działki nr 332/1 o pow. 0,0726 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta: 66 495; 

      wartość nieruchomośći: 10.273 zł;

 

  1. lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku wielorodzinnym składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 48,53 m2 przy ul. Sienkiewicz 4  w Michałowie wraz przynależną  piwnicą lokatorską oraz udział 49/760 w prawie własności działki 214/6 o pow. 0,1368 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych  księga wieczysta: BI1B/00068234/1.

      wartość nieruchomości: 35.413 zł;

 

            Lokale mieszkalne  zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom w/w lokali.

            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia  28 października 2008r. oświadczenie, że wyrażają zgodę na nabycie lokali po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 60% wartości rynkowej nieruchomości.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Michałowo.

            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo  pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Michałowo

 

                                                                                                Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-10-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-10-06