Data wydania 2009-10-01
Tytuł Zarządzenie Nr 245/09 z dnia 2009-09-29
Zarządzenie nr 245/09
Burmistrza Michałowa

 

z dnia  29  września 2009

w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Na podstawie art. 2091 §1 ust. 2 b ustawy z dnia 26 czerwca 1974r -  Kodeksu Pracy,( Dz. U. z 1998 roku Nr 21 ,poz.94 z póź. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

 Do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej wyznaczam Pana :
Romana Kalinowskiego  – podinspektora ds. inwestycji
Andrzeja Pycha               - podinspektora ds. osobowych obrony cywilnej i spraw obronnych
§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
                                                                                                          Burmistrz Michałowa
                                                                                                              Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-01