Data wydania 2009-10-01
Tytuł Zarządzenie Nr 244/09 z dnia 2009-09-29
Zarządzenie nr 244/09
Burmistrza Michałowa
z dnia  29 września 2009
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy

Na podstawie art. 2091 §1 ust. 2a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r -  Kodeksu Pracy,( Dz. U. z 1998 roku Nr 21 ,poz.94 z póź. zm)  zarządzam, co następuje:

§1

Do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach wyznaczam następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie
1.Andrzeja Pycha   
2.Mirosławę Sak
3.Marcina Stalbowskiego
4.Macieja Woźniewskiego
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października   2009 r.
 
 
Burmistrz Michałowa
                                                                                                              Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-01