Data wydania 2010-09-27
Tytuł Zarządzenie Nr 338/10 z dnia 2010-09-24
 
Zarządzenie Nr 338/10
Burmistrza Michalowa
Z dnia 24 września 2010
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej
 
Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zarządzenia dzień 21 listopada 2010r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st .Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Dz. U. Nr171, poz.1151 zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1.Wyznaczam na terenie gminy Michałowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
2.wykaz miejsc o których mowa w ust.1 zawiera załącznik do zarządzenia
 
§ 2
 
Wykaz miejsc podlega podaniu do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Michałowo,na stronie internetowej Gminy Michałowo , tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w sołectwach
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                                              Burmistrz Michałowa
 
 
                                                                                                 Marek Nazarko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
            OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MICHAŁOWA
                                 Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2010
 
W sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 
W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września w sprawie zarządzenia  dzień 21 listopada 2010r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st .Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Dz. U. Nr171, poz.1151 podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie gminy Michałowo, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
 
I.                   Tablice w sołectwach:
 1. Bachury
 2. Bondary
 3. Cisówka
 4. Ciwoniuki
 5. Hieronimowo
 6. Jałówka
 7. Juszkowy Gród
 8. Kazimierowo
 9. Kobylanka
 10. Kuchmy
 11. Lewsze
 12. Łuplanka
 13. Mościska
 14. Nowa Wola
 15. Nowosady
 16. Pieńki
 17. Planty
 18. Potoka
 19. Sokole
 20. Suszcza
 21. Szymki
 22. Topolany
 23. Tylwica
 24. Zaleszany
 25. Żednia
 26. Michałowo, tablica sołectwa Michałowo I, ul. Sienkiewicza
 27. Michałowo, tablica sołectwa Michałowo II, Pl. 11 Listopada
 28. Michałowo, słup ogłoszeniowy (obok sklepu WIM)
 29. Michałowo, słup ogłoszeniowy (obok parku)
 30. Michałowo, słup ogłoszeniowy (obok kościoła)
 31. Michałowo, słup ogłoszeniowy (ul. Świętojańska)
                                                                                 
BURMISTRZ MICHAŁOWA
 
                                                                                                          Marek Nazarko
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-09-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-09-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-09-27