Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 2015-09-18 - W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. oświaty, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Data wydania 2015-09-22
Tytuł Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 2015-09-18

Or.0050.86.2015.J.Ch

 

Zarządzenie Nr 86/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 18 września 2015 r.

 

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. oświaty, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi

       Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz.596 645,1318 z 2014 r poz.379,1072 )  oraz   Zarządzenia Nr 41/2011  Burmistrza Michałowo z dnia 19 maja 2011 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. oświaty, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi  Urzędzie Miejskim w Michałowie, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

 1) Jan Łuksza – Przewodniczący Komisji

2) Jerzy Chmielewski – Sekretarz Komisji

3) Maciej Woźniewski – Członek Komisji

Zasady i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej określa „Regulamin naboru na wolne  stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w Gminie Michalowo” ustalony Zarządzeniem Nr 41/2011 Burmistrza Michalowa z 19 maja 2011 roku.

§ 2. Celem prac komisji jest wyłonienie kandydata na stanowisko Inspektora ds. oświaty, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi

§ 3. Z chwilą zakończenia procedury naboru na wymienione stanowisko urzędnicze komisja ulega rozwiązaniu.

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michalowa

Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-09-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-09-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-09-22