Zarządzenie Nr 173/1/12 z dnia 2012-09-20 - w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. dr Leszka Nosa w Michałowie

Data wydania 2012-09-20
Tytuł Zarządzenie Nr 173/1/12 z dnia 2012-09-20

Or.0050.173/1.2012.AA

ZARZĄDZENIE NR 173/1/12

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 20 sierpnia 2012r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. dr Leszka Nosa w Michałowie

            Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 2, w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Burmistrz Michałowa zarządza co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Jana Łukszę ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. dr Leszka Nosa w Michałowie z końcem roku szkolnego 2011/2012.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, szkolnictwa i kultury Panu Aleksandrowi Apiecionek.

§3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Burmistrz Michałowa

      Marek Nazarko   

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-09-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-09-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-09-20