Data wydania 2011-09-22
Tytuł Zarządzenie Nr 83/11 z dnia 2011-09-19
Or.0050. 83.2011.JN
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 83 /2011
Burmistrza Michałowa

z dnia 19-09-2011 r.

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Michałowo

   Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112,Nr 26,poz.134,Nr.94,poz.550,Nr 102,poz.588,Nr 134,poz,777, Nr147, poz.881) sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję składy Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień  9 października 2011 roku:

I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Michałowie

 1. Krulak Krystyna
 2. Wirkowski Kazimierz
 3. Oczko Magda
 4. Gorolewska Wiesława
 5. Suprun Magdalena
 6. Polecka Irena
 7. Kuźma Maria
 
II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Michałowie
 1. Anchim Jarosław
 2. Bogdanowicz Anna
 3. Sawicka Cecylia
 4. Trusewicz Irena
 5. Bielenia Nina
 6. Ostapczuk Alicja
 7. Funkowska Anna
III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Nadleśnictwie Żednia
 1. Kuryło Józef
 2. Nazarko Antonina
 3. Czerniakiewcz  Aneta
 4. Gorolewska Renata
 5. Oczko Łukasz
 6. Kasperowicz Andrzej
 7. Stpiczyńska Joanna
IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Klubie Rolnika w Topolanach
 1. Czerniawska Teresa
 2. Dzik Mirosław
 3. Sak Tamara
 4. Sakowicz Michał
 5. Strużyńska Joanna
 6. Waśko Mirosława
 7. Popławska Halina
V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w filii Ośrodka Zdrowia w Juszkowym Grodzie
 1. Tomaszuk Tomasz
 2. Gajewska Anna Jadwiga
 3. Urbanowicz Adam
 4. Kuźma Katarzyna
 5. Sawicka Iwona
 6. Gryc Milena
 7. Sakowicz Anna
VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Remizie OSP w Nowej Woli
 1. Suproń Elżbieta
 2. Ambrożej Anna
 3. Sak Paweł
 4. Sakowicz Grażyna
 5. Strużyńska Paulina
 6. Wowk Andrzej
 7. Brumer-Kondratowicz Magdalena
VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w świetlicy na Osiedlu Bondary
 1. Owsiejczyk Włodzimierz
 2. Wirkowska Małgorzata
 3. Czerniakiewcz Justyna
 4. Kardasz Aneta
 5. Charkiewicz Damian
 6. Samojlik Hubert
 7. Ławreszuk Anna
 
VIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w remizie OSP w Szymkach
 1. Kosakowska Krystyna
 2. Trochimczuk Jolanta
 3. Strapko-Sikora Danuta
 4. Kuźma Walentyna
 5. Monach Anna
 6. Szolc Mikołaj
 7. Apiecionek Aleksander
IX. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w remizie OSP w Jałówce
 1. Aksiucik Teresa
 2. Trochimczuk Anna
 3. Oczko Elżbieta
 4. Kardasz Katarzyna
 5. Rasiuk Marlena
 6. Dąbrowski Piotr
 7. Kardasz Halina
X. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce
 1. Lewsza Raisa
 2. Tekień Maria Jolanta
 3. Urbanowicz-Mackiewicz Katarzyna
 4. Nikołajuk Katarzyna
 5. Worona Włodzimierz 
 6. Hajduczenia Lucyna        
XI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach
 1. Świderski Wiesław Zygmunt
 2. Kozłowska Beata
 3. Sieczko Michał
 4. Nazarko Raisa
 5. Nasuta Maria
 6. Korolkiewicz - Worona Helena
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                              BURMISTRZ MICHAŁOWA
Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-09-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-09-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-09-22