Zarządzenie Nr 354/2014 z dnia 2014-09-15 - w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w 2014 roku.

Data wydania 2014-09-24
Tytuł Zarządzenie Nr 354/2014 z dnia 2014-09-15

 

 

 

IG.0050.354.2014.MK

 

ZARZĄDZENIE  Nr 354/2014

Burmistrza Michałowa

z dnia  15 września  2014 roku

 

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w 2014 roku.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ) zarządza się , co następuje:

 

 

            § 1. Ustala się  miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu  użytkowego w  2014 roku w następującej wysokości:

  1. Ośrodek Zdrowia w Michałowo ul. Szkolna 20
  1. Gabinet Laryngologiczny – 5,00 zł /m2

 

        § 2. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie umowy cywilnej zawartej na podstawie kodeksu cywilnego.

 

        §  3. Do ceny podanej w § 1  należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

        § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno –Geodezyjnego.

 

              §  5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                  Marek Nazarko                                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-24