Data wydania 2009-09-15
Tytuł Zarządzenie Nr 239/09 z dnia 2009-09-08
Zarządzenie Nr 239./09
Burmistrza Michałowa
z dnia  8 września   2009 roku
            w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

                  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007,Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009r Dz. U. Nr 52,poz.420) zarządzam, co następuje:

 

§   1

 
Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXI Sesji Miejskiej w Michałowie w dniu 3 września 2009 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
 § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Michałowa 

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-15