Zarządzenie Nr 130/08 z dnia 2008-08-29 - w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Data wydania 2008-09-11
Tytuł Zarządzenie Nr 130/08 z dnia 2008-08-29

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560) oraz  § 10 Uchwały Rady Gminy Michałowo Nr XIII/108/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zarządam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 24 005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 111 390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 19 769 579 zł,

Plan wydatków ogółem 21 822 079 zł.

Źródło sfinansowania deficytu w kwocie 2 052 500 zł  stanowią: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 476 000 zł oraz wolne środki w wysokości 576 500 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowo


Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-09-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-09-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-09-11