Zarządzenie Nr 129/08 z dnia 2008-08-27 - w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom klas I, II, III.

Data wydania 2008-08-28
Tytuł Zarządzenie Nr 129/08 z dnia 2008-08-27

 

Na podstawie § 2 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej Dz. U. Nr120,poz.819 ) Wójt Gminy Michałowo zarządza, co następuje:

 

§ 1

Ustala się termin przyjmowania przez dyrektora szkoły i przedszkola wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 30 września 2008 roku

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom- szkoły i przedszkola

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Wójt Gminy Michałowo

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-28