Zarządzenie Nr 128/08 z dnia 2008-08-27 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży położonego w obrębie Osiedle Bondary

Data wydania 2008-08-29
Tytuł Zarządzenie Nr 128/08 z dnia 2008-08-27

 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 42, poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku N 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)

 

 

  1. Przeznaczyć do sprzedaży lokal mieszkalny:

 

a/ nr 15 (II piętro) składający się z się z 3 izb, 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej pow. 60,48 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym Osiedle Bondary 7, udział 696/10000 w prawie własności działki 25/13 o pow. 0,1045 ha i 26/12 o pow. 0,0137ha, segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725 m2 usytuowany na działce 25/18 oraz udział 1/20 w prawie własności działki 25/18 o pow. 0,1419 ha pod budynkiem gospodarczym, którym to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00074581/3 i 74 591.

Cena nieruchomości: 52.000 zł;

 

  1. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. do dnia 19 września 2008 roku.

  2. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona w BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przesłana do sołectwa Bondary.

 

 

 

 

Wójt

 

Gminy Michałowo

 

 

 

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-29