Data wydania 2009-10-02
Tytuł Zarządzenie Nr 235/09 z dnia 2009-08-24
Zarządzenie Nr 235/09
BURMISTRZA Michałowa
z dnia 24 sierpnia 2009 r
        w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury      za I półrocze 2009 roku
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560, Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370; z 2009r Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1501,) oraz uchwały Nr XXXX/289/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowo oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, zarządza się co następuje:
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku, , wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarzadzenia.
§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki za I półrocze 2009 roku, wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarzadzenia.
§ 4. Przedstawić informację o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-02