Data wydania 2010-08-24
Tytuł Zarządzenie Nr 327/10 z dnia 2010-08-23
Zarządzenie Nr 327/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 18 sierpnia 2010 roku
 
   w sprawie  określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom klas I, II, III. i uczniom w klasie II gimnazjum rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2010/2011
 
              Na podstawie § 2 ust ,1,2,3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ,uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w klasie II gimnazjum (Dz. U.Nr 76, poz. 642 z 21 maja 2009 roku) Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:

 

§ 1

 Ustala się termin przyjmowania przez dyrektora szkoły i gimnazjum wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 17 września 2010 roku
 

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom- szkoły podstawowej i gimnazjum

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                                                        Burmistrz Michałowa
                                                                                                             Marek Nazarko
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-08-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-08-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-08-24