Data wydania 2009-09-15
Tytuł Zarządzenie Nr 234/09 z dnia 2009-08-20

ZARZĄDZENIE NR 234/09
z dnia 20 sierpnia 2009 roku
    w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Zakładu Gospodarki    Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
 
 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź zm.)oraz  art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych ustawy z 22 marca 1990  (Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z póź zmianami) zarządzam co następuje:
 
1.      Z dniem 20.08.2009 r. powierzam Panu  Mikołajowi Linkiewicz stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.
  
2.      Umowa zostaje zawarta na czas określony: od 20.08.2009 r. do 31.05.2010 r.
  
3.      Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.
 
 Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-15