Zarządzenie Nr 126/08 z dnia 2008-08-20 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Nowej Woli Pani Anny Wójtowicz ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data wydania 2008-09-09
Tytuł Zarządzenie Nr 126/08 z dnia 2008-08-20

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej w Nowej Woli Pani Anny Wójtowicz ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1.    Przewodniczący Komisji - Apiecionek Aleksander
2.    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Woli - Justyna Trójanowicz
3.    Przedstawiciel Podlaskiego Kuratorium Oświaty - Grażyna Czyżewska
4.    Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej — Krzysztof Sochoń
5.    Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej - Andrzej Korolczuk


§2

Egzamin odbędzie się dnia 26 sierpnia 2008 roku w Sali Narad Urzędu Gminy Michałowo.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Wójt Gminy Michałowo
Marek NazarkoMetryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-09-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-09-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-09-09