Data wydania 2009-10-01
Tytuł Zarządzenie Nr 233/09 z dnia 2009-08-19
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 233/09
 
Burmistrza Michałowa
z dnia 19 sierpnia 2009 roku
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum im. dr Leszka Nosa w Michałowie Pana Waldemara Kwiatkowskiego.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela wych. fizycznego w Gimnazjum im. dr Leszka Nosa w Michałowie Pana Waldemara Kwiatkowskiego w składzie:
 
 Przewodniczący komisji – Aleksander Apiecionek
  1. Dyrektor Gimnazjum w Michałowie – Jan Łuksza
  2. Przedstawiciel Podlaskiego Kuratorium Oświaty – Grażyna Czyżewska
  3. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej – Jolanta Broda - Lenkiewicz
  4. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej – Andrzej Korolczuk
 
§ 2
 
Egzamin odbędzie się dnia 21 sierpnia 2009 roku o godz. 8:30 w Gimnazjum im. dr Leszka Nosa w Michałowie.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Michałowa
 
 
     Marek Nazarko     

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-01