Zarządzenie Nr 125/08 z dnia 2008-08-19 - W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michalowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Data wydania 2008-08-28
Tytuł Zarządzenie Nr 125/08 z dnia 2008-08-19

 

Na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2007 roku Nr 192,poz.1378 z późniejszymi zmianami) zarządzam ,co następuje

§ 1 Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michalowie –Panią Annę Funkowską do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

§ 2. Upoważnienie jest ważne do odwołania

 

§ 3. Ustanie stosunku pracy powoduje unieważnienie udzielonego upoważnienia określonego w § 1

 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Michałowo

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-28