Data wydania 2010-08-20
Tytuł Zarządzenie Nr 326/10 z dnia 2010-08-18
Zarządzenie Nr 326/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 18 sierpnia 2010 roku
w sprawie określenia wewnętrznych dni pracy Urzędu Miejskiego w Michałowie 
 
            Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W związku ze zmianą siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie, dni 30 i 31 sierpnia 2010 roku, będą wewnętrznymi dniami pracy tutejszego Urzędu.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-08-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-08-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-08-20