Data wydania 2013-08-19
Tytuł Zarządzenie Nr 252/2013 z dnia 2013-08-16

Or.0050.252.2013.AD

 

ZARZĄDZENIE NR 252/2013
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 16 sierpnia 2013r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w „Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym” w Urzędzie Miejskimi w Michałowie

                   Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2013 r. poz.596  oraz   Zarządzenia Nr 41/2011  Burmistrza Michałowo z dnia 19 maja 2011 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycyjno –Geodezyjnym w Urzędzie Miejskim w Michałowie ,zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie osobowym:

         1) Elżbieta Rosińska                          - Przewodnicząca Komisji,

           2)  Anna Dobrowolska –Cylwik         - Członek Komisji

           3)  Roman Kalinowski                         - Członek Komisji,

      § 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z  części ustnej,

§ 3. Tryb pracy określa „regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Michalowie ustalony Zarządzeniem Nr 41/2011 Burmistrza Michalowa z 19 maja 2011 roku.

§ 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolone stanowisko pracy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Michałowa

                                                                                                            Marek Nazarko

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-08-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-08-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-08-19