Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 2015-08-13 - w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw referendum na terenie gminy Michałowo

Data wydania 2015-08-13
Tytuł Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 2015-08-13

Or.0050.74.2015.JCh

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  74/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia  13 sierpnia  2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw referendum na terenie gminy Michałowo

      Na podstawie art.182 § 1  ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 26, poz.134, Nr.94 ,poz.550 ,Nr 102 ,poz.588, Nr 134, poz,777, Nr147, poz.881, Nr 149, poz.889, nr 171, poz.1016, Nr 217, poz1281 z 2012r poz.951, 1529 oraz z 2014r poz.179, 180, 1072) oraz w związku z  Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum  na dzień 6 września 2015 roku zarządzam, co następuje

§ 1. Powołuję składy Obwodowych Komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 06 września  2015 roku

 

I. Obwodowa Komisja Nr 1 do spraw referendum z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w  Michałowie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot zgłaszający na członka OK do spraw referendum

1.

Joanna Jegorow

Michałowo

PSL

2.

Katarzyna Luszewska

Michałowo

Twój Ruch

3.

Maria Morko

Żednia

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Anna Sikora

Michałowo

Platforma Obywatelska

5.

Luba Aksiucik

Pieńki

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

6.

Halina Suszyńska

Michałowo

SLD

7.

Barbara Klimowicz

Michałowo

Fundacja Aktywności Lokalnej

8.

Anna Modzelewska

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 

II. Obwodowa Komisja Nr 2 do spraw referendum z siedzibą w Gminnym Zespole Szkół  w Michałowie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot zgłaszający na członka OK do spraw referendum

1.

Danuta Hajduczenia

Michałowo

PSL

2.

Urszula Luszewska

Michałowo

Twój Ruch

3.

Maria Jolanta Tekień

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Agnieszka Gościk

Michałowo

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

5.

Grzegorz Bójko

Michałowo

Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

6.

Waldemar Bajgus

Michałowo

Chrześcijańsko Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”

7.

Edyta Stanisława Rusel

Michałowo

Fundacja Aktywności Lokalnej

8.

Anna Ławreszuk

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

III. Obwodowa Komisja Nr 3 do spraw referendum  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot zgłaszający na członka OK  do spraw referendum

1.

Elżbieta Ostaszewska

Michałowo

PSL

2.

Adam Tomaszuk

Michałowo

Twój Ruch

3.

Anna Barszczewska

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Barbara Nikołajuk

Michałowo

Platforma Obywatelska

5.

Grażyna Gwoździej

Topolany

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

6.

Anna Kazberuk

Michałowo

Chrześcijańsko Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”

7.

Irena Polecka

Michałowo

SLD

8.

Marcin Stalbowski

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

IV. Obwodowa Komisja  Nr 4 do spraw referendum  z siedzibą w Domu Ludowym w Sokolu

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot zgłaszający na członka OK do spraw referendum

1.

Wiesław Zygmunt Świderski

Michałowo

PSL

2.

Marek Ławreszuk

Michałowo

Twój Ruch

3.

Anna Trochimczyk

Żednia

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Rożko Jan 

Sokole

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

5.

Michał  Gajko

Michałowo

Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

6.

Andrzej Kasperowicz

Sokole

SLD

7.

Mirosława Sakowicz

Żednia

Fundacja Aktywności Lokalnej

8.

Roman Kalinowski

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

V. Obwodowa Komisja  Nr 5 do spraw referendum z siedzibą w świetlicy w Topolanach

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot zgłaszający na członka OK do spraw referendum

1.

 Łukasz Suproń

Topolany

PSL

2.

Tomasz Tomaszuk

Michałowo

Twój Ruch

3.

Małgorzata Wirkowska

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Natalia Pych

Michałowo

Platforma Obywatelska

5.

Lilja Kulesza

Tylwica

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

6.

Sławomir Łuksza

Krynica

Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

7.

Agnieszka Busłowska

Topolany

SLD

8.

Urszula Tarasewicz

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

VI. Obwodowa Komisja  Nr 6 do spraw referendum z siedzibą w Remizie OSP w Nowej Woli

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot zgłaszający na członka OK do spraw referendum

1.

Adam Kulesza

Nowa Wola

PSL

2.

Anna Tomaszuk

Michałowo

Twój Ruch

3.

Anna Ambrożej

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Aniela Monach

Michałowo

Platforma Obywatelska

5.

Katarzyna Agnieszka Monach

Nowa Wola

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

6.

Agnieszka Bogdanowicz

Michałowo

Chrześcijańsko Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”

7.

Mirosława Waśko

Michałowo

SLD

8.

Anna Sakowicz

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

VII. Obwodowa Komisja  Nr 7 do spraw referendum  z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Juszkowym Grodzie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot zgłaszający na członka OK do spraw referendum

1.

Teresa Aksiucik

Michałowo

PSL

2.

Bogdan Gryko

Michałowo

Twój Ruch

3.

Mirosław Dzik

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Krzysztof Kazberuk

Michałowo

Platforma Obywatelska

5.

Jacek Jarosław Tryzna

Michałowo

Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

6.

Lila Rusak

Michałowo

SLD

7.

Aleksandra Boyraz

Michałowo

Fundacja Aktywności Lokalnej

8.

Jarosław Anchim

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

VIII. Obwodowa Komisja  Nr 8 do spraw referendum  z siedzibą w świetlicy na Osiedlu Bondary

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot zgłaszający na członka OK do spraw referendum

1.

Łukasz Łuksza

Michałowo

PSL

2.

Adam Rusiłowicz

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

3.

Paulina Kazberuk

Michałowo

Platforma Obywatelska

4.

Katarzyna Chrzanowska

Tylwica

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

5.

Irena Borowska

Bondary

Chrześcijańsko Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”

6.

Krzysztof Gryc

Michałowo

SLD

7.

Emilia Bobel

Michałowo

Fundacja Aktywności Lokalnej

8.

Joanna Stpiczyńska

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 

IX. Obwodowa Komisja  Nr 9 do spraw referendum z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Szymkach

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot zgłaszający na członka OK do spraw referendum

1.

Konrad Józef Szarejko

Michałowo

PSL

2.

Roman Zasim

Michałowo

Platforma Obywatelska

3.

Krystyna Kosakowska

Michałowo

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

4.

Piotr Rusiłowicz

Michałowo

Stowarzyszenie Ruch  Obrony Obywateli

5.

Olga Stocka

Nowosady

Fundacja Lepsza Polska

6.

Roman Kononczuk

Michałowo

Chrześcijańsko Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”

7.

Joanna Dąbrowska

Planty

Fundacja Aktywności Lokalnej

8.

Anna Hanasiuk

Białystok

Burmistrz Michalowa

 

X. Obwodowa Komisja  Nr 10 do spraw referendum  z siedzibą w Remizie OSP w Jałówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot  zgłaszający na członka OK do spraw referendum

1.

Piotr Dąbrowski

Jałówka

PSL

2.

Emilia Greś

Michałowo

Twój Ruch

3.

Kazimierz Wirkowski

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Marzena Owsiejczuk

Michałowo

Platforma Obywatelska

5.

Wioleta Walasek

Mostowlany

Stowarzyszenie Ruch  Obrony Obywateli

6.

Borys Stocki

Nowosady

Fundacja Lepsza Polska

7.

Sebastian Paszko

Michałowo

Chrześcijańsko Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”

8.

Leszek Gryc

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 

XI. Obwodowa Komisja  Nr 11do spraw referendum  z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot zgłaszający na członka OK do spraw referendum

1.

Henryk Mieczysław Garbaczewski

Michałowo

PSL

2.

Marcin Malski

Michałowo

Twój Ruch

3.

Mariola Strzeszewska

Michałowo

Prawo i Sprawiedliwość

4.

Beata Siemionow

Michałowo

Platforma Obywatelska

5.

Anna Bura

Michałowo

Chrześcijańsko Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”

6.

Maria Kuźma

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

 

XII. Obwodowa Komisja  Nr 12 do spraw referendum z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Podmiot zgłaszający na członka OK do spraw referendum

1.

Raisa Lewsza

Michałowo

PSL

2.

Tomasz Czaban

Michałowo

Twój Ruch

3.

Agata Kazberuk

Michałowo

Platforma Obywatelska

4.

Katarzyna Nazarko

Michałowo

Chrześcijańsko Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”

5.

Kacper Samojlik

Michałowo

SLD

6.

 Maria Doroszko

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Burmistrza Michałowa

 

 

         Jerzy Chmielewski

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-08-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-08-13