Zarządzenie Nr 74/11 z dnia 2011-08-12 - zmieniające Zarządzenie Nr 360/10 Burmistrza Michałowa z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń niemieszkalnych na 2011 rok.

Data wydania 2011-08-22
Tytuł Zarządzenie Nr 74/11 z dnia 2011-08-12
IG.0050.74.2011.MK
 
ZARZĄDZENIE Nr 74/11
Burmistrza Michałowa
 
z dnia  12 sierpnia 2011 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 360/10 Burmistrza Michałowa z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń niemieszkalnych na 2011 rok.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zmianami) – zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 360/10 Burmistrza Michałowa z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń niemieszkalnych na 2011 rok
§ 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:„Gabinet Rehabilitacyjny przy ul. Sienkiewicza 21A w Michałowie – 3,00 zł/ m²”.
 
§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.
 
§   3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                                             Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                                  Marek Nazarko                                                                                    

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-08-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-08-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-08-22