Zarządzenie Nr 230/09 z dnia 2009-08-10 - w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Data wydania 2009-08-17
Tytuł Zarządzenie Nr 230/09 z dnia 2009-08-10
 ZARZĄDZENIE Nr 230/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 10 sierpnia 2009 roku
 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego .
            Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 Nr 159, poz. 1547; z 2004 Nr 25, poz.219, Nr 102 poz. 1055, Nr.167,poz.1760, Nr 167 poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218 poz. 1592;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz.1111) zarządzam, co następuje:

 

§ 1 Ustanawiam Panią Jolantę Narolewską – podinspektora ds. nadzoru pełnomocnikiem do spraw wyborów – urzędnikiem wyborczym

§ 2 Upoważniam pełnomocnika do spraw wyborów, do wykonywania zadań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 
§ 3 Zakres działania pełnomocnika do spraw wyborów określa porozumienie w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym.
 
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                             Burmistrz Michałowa
                                                                                              Marek Nazarko
                                                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-08-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-08-17