Data wydania 2009-08-11
Tytuł Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 2009-08-10
Zarządzenie Nr 10/2009
z dnia 10 sierpnia  2009 roku
Burmistrza Michałowa

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Michałowie w roku 2009.

 

Na podstawie 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy
zarządzam, co następuje.
§1
1.            Wyznaczam dzień wolny od pracy za sobotę 15 sierpnia 2009 r. na dzień 21 sierpnia 2009 r. (piątek).
2.            Wyznaczam dzień wolny od pracy za sobotę 26 grudnia 2009 r. na dzień 24 grudnia 2009 r. (czwartek).
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz Michałowa
                                                                                                       Marek Nazarko
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-08-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-08-11