Zarządzenie Nr 72/11 z dnia 2011-08-09 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Data wydania 2011-08-09
Tytuł Zarządzenie Nr 72/11 z dnia 2011-08-09
    Or.0050. 72. 2011.JN
 
Zarządzenie Nr 72 /11
Burmistrza Michalowa
z dnia 09 sierpnia 2011
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
                                                                                                               
Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U Nr 21, poz.112, Nr 25,poz.134,Nr94 poz.550 i Nr102 poz.588)  zarządza się  co następuje:
 
 
§1.1.Wyznacza się na terenie gminy Michałowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 
2.Wykaz miejsc o których mowa w ust.1 zawiera załącznik w formie obwieszczenia do zarządzenia
 
§2. Plakaty wyborcze można umieszczać na ścianach budynków, ogrodzeniach,  urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.
                                                         
§ 3. Komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów plakaty i hasła wyborcze
 
§ 4. Wykaz miejsc podlega podaniu do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Michałowo, na stronie internetowej Gminy Michałowo , tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w sołectwach
                                             
§ 5 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
                                                                                              Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                 Marek Nazarko
                              
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-08-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-08-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-08-09