Data wydania 2010-08-10
Tytuł Zarządzenie Nr 323/10 z dnia 2010-08-09
Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 323/10
Burmistrza Michałowa
 
z dnia 9 sierpnia 2010 roku
 
                       
 
 
            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną Uchwałę Nr XV/137/08 Rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r.  zarządzam, co następuje:
 
Przeznaczyć  się do sprzedaży lokal mieszkalny:
 
  1. nr  8 ( II piętro ) Osiedle Bondary 5 o pow. użytkowej 35,45m2  składający się z 2 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki + WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 409/10000 w prawie własności dz. nr 26/19 o pow. 0,1722ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074581/3 i BI1B/00074589/9.
 
      cena  nieruchomości:  16 500 zł;
 
  1. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 31 sierpnia 2010 roku.
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu dostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
 
Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1 oraz przesłano do sołtysa sołectwa Bondary.
 
 
 
                                                                                     BURMISTRZ MICHAŁOWA
 
                                                                                                  Marek Nazarko
                                                                                                         
 
 
                   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-08-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-08-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-08-10