Zarządzenie Nr 69/11 z dnia 2011-08-08 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców położonych w obrębie Michałowo i Osiedle Bondary .

Data wydania 2011-08-12
Tytuł Zarządzenie Nr 69/11 z dnia 2011-08-08
ZARZĄDZENIE Nr 69/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 8 sierpnia  2011 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców położonych w obrębie Michałowo i Osiedle Bondary .
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1, art. 34 ust. 1, pkt 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowie z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zmienioną Uchwałę Nr XV/137/08 Rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r. zarządzam, co następuje:
 
 Przeznaczam do sprzedaży lokale mieszkalne:
 
1. nr 2 (parter), składający się z 2 izb o pow. 28,89 m2 przy ul. Plac 11 Listopada 5 w Michałowie oraz udział 29/158 w części wspólnej budynku i  w prawie własności działki 328 o pow. 0,0960ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest księga wieczyste: BI1B/00001603/2;
a)      wartość nieruchomości: 12 320 zł;
 
2. nr 1 (parter), składający się z 3 izb o pow. użytkowej   63,30m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Plac 11 Listopada 2 w Michałowie  wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 12,47 m2 oraz udział 7378/50487 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki 331 o pow. 0,0998 ha,  której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta: BI1B/00001602/5;
             a) wartość nieruchomości: 26 564 zł;
 
3. nr 7 (parter), składający się z 2 izb o pow. użytkowej   27,81m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Plac 11 Listopada 2 w Michałowie wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 12,47 m2 oraz udział 4028/50487 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki 331 o pow. 0,0998 ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00001602/5;                       a) wartość nieruchomości: 11 859 zł;
 
4. nr 3 (parter), skaładajacy się z 2 izb, o pow. użytkowej 29,13 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Plac 11 Listopada 1  w Michałowie  oraz udział 29/176 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 332/1 o pow. 0,0726ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00066495/4;
            a) wartość nieruchomości: 12 422 zł;
 
5. nr 2 (parter), skaładajacy się z 3 izb, o pow. użytkowej 35,45 m2 w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy  oraz udział 409/10000 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 26/19 o pow. 0,1722 ha oraz segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 wraz z udziałem 1/20 w prawie własności działki 26/25 o pow. 0,1102 ha, którym w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074579/6 i  BI1B/00074585/1;
            a) wartość nieruchomości: 19 258 zł;
 
6. nr 11(parter), skaładajacy się z 4 izb, o pow. użytkowej 60,48 m2 w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 1 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udział 761/10000 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 25/9 o pow. 0,1377ha i 119 o pow. 0,0,0080 ha oraz segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 wraz z udziałem 1/20 w prawie własności działki 25/15 o pow. 0,1256 ha i 26/14 o pow. 00201 ha, którym . nr w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi BI1B/00074579/6 i  BI1B/00074589/9;
            a) wartość nieruchomości: 31 080 zł;
           
7. nr 15 (II piętro), skaładajacy się z 4 izb, o pow. użytkowej 60,48 m2 w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udzia722 oraz segment budynku gospodarczego o pow. 19,725 m2 wraz z udziałem 1/20 w prawie własności działki 26/18 o pow. 0,1419 ha, którym . nr w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi BI1B/00074581/3 i  BI1B/00074591/6;
            a) wartość nieruchomości: 28 860 zł;
 
Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.
            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 31 sierpnia 2011 roku, oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
 
 
                                                                                     Burmistrz Michałowa
 
                                                                                        Marek Nazarko                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-08-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-08-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-08-12