Data wydania 2013-08-14
Tytuł Zarządzenie Nr 251/13 z dnia 2013-08-08

IG.0050.251.2013.MK

Zarządzenie Nr 251/13

Burmistrza  Michałowa

  z  dnia  08 sierpnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 28  i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany Uchwały NrXXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluższy niż trzy lata oraz Uchwały XXV/239/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrebie 29 Michałowo,  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży n/w nieruchomość stanowiącą włąsność Gminy Michałowo położoną  w obrębie:

MICHAŁOWO: oznaczona geodezyjnie jako dz. 388/5 o pow. 0,1457 ha, Kw BI1B/00001605/6, zabudowana   budynkiem po byłym urzędzie gminy Michałowo, położona przy ul. Seweryna Michałowskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Michałowo nieruchomość przeznaczona jest pod usługi administracyjne. Nieruchomość podłączona do istniejacych sieci: elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.  Przez nieruchomość przebiega wewnętrzna sieć kanalizacji sanitanej z działki 387 – przy sprzedaży należy ustanowić służebność gruntową.

Budynek  wykonany w technologii drewnianej tzw. szkieletu „kanadyjskiego” w układzie podłużnym z dachem drewnianym dwuspadowym pokryty blachą  ocynkowaną, oddany do użytkowania w 1980 roku. Obiekt o charakterze biurowym parterowy z częściowym podpiwniczeniem, w zabudowie wolnostojącej. W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze, kotłownia  oraz  skład opału.

Pow. zabudowy: 656 m²;

Powierzchnia użytkowa: 881,70 m²

cena nieruchomości:  322 000 zł brutto; zwolnienie z podatku VAT;

§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. a informacja o tym ukaże się w prasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    

                                                                                                                                  BURMISTRZ MICHAŁOWA

                                                                                                          MAREK NAZARKO

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-08-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-08-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-08-14