Zarządzenie Nr 122/08 z dnia 2008-08-08 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi: Juszkowy Gród i Łuplanka Stara i Nowa

Data wydania 2008-08-11
Tytuł Zarządzenie Nr 122/08 z dnia 2008-08-08

                                                                                                                                                                                          

 

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), w zwiazku z art. 25 ust. 1 i art. 34, 35 i 37  ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Uchwały Nr XXV/156/04  Rady Gminy Michałowo  z dnia 16 listopada 2004 roku oraz Uchwały Nr: XXXI/200/05Rady Gminy Michałowo z dnia 14 kwietnia 2005 roku, zrządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanch przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie wsi:

Juszkowy Gród: niereuchopmość oznaczona geodezyjnie jako działka nr: 109/3 o pow. 0,043 ha, 109/5 o pow. 0,0512 ha, 109/6 o pow. 0,2381ha i 109/7 o pow. 0,0450ha o łącznej pow. 0,3026 ha zabudowana  budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym, uzbrojona w energię elektryczną, przez nieruchomość przebiega  sieć wodociągowa  i linia napowietrzna  sieci elektrycznej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą: 82 292.

Opis budynku po byłej szkole: budynek o konstruckii drewnianej w zabudowie wolnostojacej niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek wymaga gruntownego remontu.

pow. użytkowa: 142,48 m2;

wiek budynku  ok. 80 lat;

wartość nieruchomośći: 65.000 zł;

Łuplanka Stara i Nowa: nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 464 o pow. 0.0800 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą: BI1B/00069707/5.

Opis budynku: budynek konstrukcji drewnianej, parterowy  niepodpiwniczony, wposażony w instalację elektryczną. Ogólnie budynek wymaga kapitalnego remontu.

pow. użytkowa: 61,50 m2;

wiek budynku ok. 60 lat;

wartość nieruchomości: 20.500 zł;

   

 

     

 

§ 2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia  3 września  2008roku.

§ 3. Termin, miejsce i warunki przewtargu podane zostana do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie.

§ 5. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronachw BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, oraz przekazana sołectwu wsi: Juszkowy Gród i Łuplanka Stara i Nowa.

 

                                                                                     Wójt Gminy Michałowo

                                                                                        Marek Nazarko                                                                             

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Michałowo

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-11