Zarządzenie Nr 70/15 z dnia 2015-08-06 - w sprawie powołania osób uczestniczącej w pracach komisji do rozpatrywania wniosków o dotację dla osób, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków oraz studnię wierconą

Data wydania 2015-08-25
Tytuł Zarządzenie Nr 70/15 z dnia 2015-08-06

IG.0050.70.2015.RK

 

Zarządzenie Nr 70/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 06.08.2015 roku

w sprawie powołania osób uczestniczącej w pracach komisji do rozpatrywania wniosków o dotację dla osób, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków  oraz studnię wierconą.

§ l

  1. Na podstawie  uchwały nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Michałowo oraz regulaminów, Burmistrz Michałowa powołuje Komisję do rozpatrywania wniosków w składzie:

- Wawreniuk Emilia

- Hanasiuk Anna

- Kalinowski Roman

- Rosińska Elżbieta

- Stalbowski Marcin

  1. Obrady Komisji są ważne przy co najmniej dwuosobowym składzie Komisji.

 § 2

   Traci moc Zarządzenie Burmistrza Michałowa nr 65/2011 z dnia 20.07.2011r.

§ 3

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

/-/ xBurmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

 

Włodzimierz Konończu

 

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończ

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-08-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-08-25