Zarządzenie Nr 250/13 z dnia 2013-08-06 - W sprawie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w: klasach I–III lub V szkoły podstawowej, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej ,liceum ogólnokształcącego i technikum

Data wydania 2013-08-08
Tytuł Zarządzenie Nr 250/13 z dnia 2013-08-06

Or.0050.250.2013.AA

                          

 Zarządzenie Nr 250 /13

Burmistrza Michałowa

     z dnia 6  sierpnia 2013 roku

                         W sprawie  pomocy  na dofinansowanie  zakupu podręczników  uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym  2013/2014 naukę w: klasach I–III lub V szkoły podstawowej, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej ,liceum ogólnokształcącego i technikum

 

              Na podstawie § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17  lipca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U, z 12 lipca 2013 roku, poz. 818  ) Burmistrz Michałowa zarządza,  co następuje:

   § 1 Ustala się termin przyjmowania przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie  wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia  13  września 2013 roku

  § 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkól w Michalowie

  §  3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Michałowa

                                                                                                 Marek Nazarko

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-08-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-08-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-08-08