Data wydania 2012-08-08
Tytuł Zarządzenie Nr 172/12 z dnia 2012-08-06
Or.0050.172.2012.AA
Zarządzenie Nr 172 /12
Burmistrza Michałowa
z dnia 6 sierpnia 2012 roku
 
   w sprawie  określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom klas I, II, III.IV oraz niepełnosprawnym uczniom klas od IV do VI , niepełnosprawnym uczniom Gimnazjum , uczniom klasy I Szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkól ponadgimnzajalnych rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013
 
              Na podstawie § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U, z 21 czerwca 2012 roku, poz. 706  ) Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:
§ 1
 Ustala się termin przyjmowania przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 14 września 2012 roku
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkól w Michalowie
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Burmistrz Michałowa
                                                                                                 Marek Nazarko
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-08-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-08-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-08-08