Zarządzenie Nr 121/08 z dnia 2008-08-05 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Data wydania 2008-08-11
Tytuł Zarządzenie Nr 121/08 z dnia 2008-08-05

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007,Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 ) zarządzam, co następuje:

                                                   §   1

Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XX  Sesji Rady Gminy w dniu
31 lipca  2008  roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia


                                                   §  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wójt Gminy Michałowo
Marek Nazarko

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Michałowo

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-11