Zarządzenie Nr 69/15 z dnia 2015-08-04 - W sprawie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest, udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolny 2015/2916 do III klasy szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum

Data wydania 2015-08-06
Tytuł Zarządzenie Nr 69/15 z dnia 2015-08-04

Or.0050.69.2015.AA

 Zarządzenie Nr 69 /15

Burmistrza Michałowa

     z dnia 4  sierpnia 2015 roku

         W sprawie  pomocy  na dofinansowanie  zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest, udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolny 2015/2916 do III klasy szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum

              Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca  2015 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych (Dz. U, z 02  lipca 2015 roku, poz. 938  ) Burmistrz Michałowa zarządza,  co następuje:

   § 1 Ustala się termin przyjmowania przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół i Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie  wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 19 września 2015 roku

  § 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Oświaty

  §  3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                      Burmistrz Michałowa

                                                                                                     Włodzimierz Konończuk

 

                                                                                                                                                           

 

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-08-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-08-06