Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 2015-08-04 - w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie

Data wydania 2015-08-06
Tytuł Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 2015-08-04

Or 0050.68.2015.J.Ch.                             

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 68/15

Burmistrza Michałowa

z dnia  04 sierpnia 2015r roku

w sprawie wyznaczenia  dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego  w Michałowie

 

            Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz.1502,1662), ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015r, poz. 90) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,645,1318 z 2014r poz.379,1072)

§ 1

Wyznaczam dzień wolny od pracy  - 14 sierpnia (piątek  )za (sobotę) 15 sierpnia 2015 r

oraz

wyznaczam dzień wolny od pracy  - 24 grudnia 2015 r. (czwartek ) za ( sobotę ) 26 grudnia  2015 r. 

§ 2

Zobowiązuję podinspektora ds. kadr do zapoznania pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie z treścią zarządzenia  i  do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                     Burmistrz Michałowa

                                                                                                    Włodzimierz Konończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-08-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-08-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-08-06